• Education

  Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas

  In the Philippines, pupils are required to memorize the “Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas” or the Pledge of Allegiance to the Philippine Flag to show patriotism to our country. Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas was written in Filipino and is therefore expected to be recited as such but an English version was also provided. Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas (Official Version) Ako ay Pilipino Buong katapatang nanunumpa Sa watawat ng Pilipinas At sa bansang kanyang sinasagisag Na may dangal, katarungan at kalayaan Na ipinakikilos ng sambayanang Maka-Diyos,Makatao, Makakalikasan, at Makabansa. Pledge of Allegiance to the Philippine Flag (Official English Translation) I am a Filipino I pledge my allegiance To the flag of the Philippines…

 • Education

  Patinig at Katinig

  Takdang Aralin (Assignment): Gumupit ng mga larawan na nagsasaad ng mga salita na nagsisimula sa mga letra ng Patinig at Katinig. Patinig (Vowels): Aa, Ee, Ii, Oo at Uu ASO EKES ISDA OKRA UBAS Patinig (Consonants): Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, Kk, Ll,Mm, Nn, Ññ, NGng, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Vv, Ww, Xx, Yy at Zz PLANETA LAMOK KALABAW GAMOT BAYONG Hits: 272 229Shares229    

 • Survey

  Maricel on Dneero Conversation

  Finally, July 18, 2008 has passed. No earthquake and no one died! Thank God nothing bad happened to our beautiful country the Philippines!! Sound so patriotic right, hehehe…cause I am.Anyway, my friend Maricel of Momhood Moments got featured in the Dneero conversation that I recently took. It was nice to see her name, a Filipina Mommy Blogger, on an international company. Another, proud moment for the Filipino Blogging Community!! Kudos Philippines!! Earn more money from your blog, join DNEERO today! Hits: 189 229Shares229