Education

Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas

In the Philippines, pupils are required to memorize the “Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas” or the Pledge of Allegiance to the Philippine Flag to show patriotism to our country. Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas was written in Filipino and is therefore expected to be recited as such but an English version was also provided. Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas… Read More Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas

 •  
  223
  Shares
 • 223
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Education

Patinig at Katinig

Takdang Aralin (Assignment): Gumupit ng mga larawan na nagsasaad ng mga salita na nagsisimula sa mga letra ng Patinig at Katinig. Patinig (Vowels): Aa, Ee, Ii, Oo at Uu ASO EKES ISDA OKRA UBAS Patinig (Consonants): Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, Kk, Ll,Mm, Nn, Ññ, NGng, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Vv, Ww,… Read More Patinig at Katinig

 •  
  223
  Shares
 • 223
 •  
 •  
 •  
 •  
 •