• Education

    Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas

    In the Philippines, pupils are required to memorize the “Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas” or the Pledge of Allegiance to the Philippine Flag to show patriotism to our country. Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas was written in Filipino and is therefore expected to be recited as such but an English version was also provided. Panunumpa Sa Watawat Ng Pilipinas (Official Version) Ako ay Pilipino Buong katapatang nanunumpa Sa watawat ng Pilipinas At sa bansang kanyang sinasagisag Na may dangal, katarungan at kalayaan Na ipinakikilos ng sambayanang Maka-Diyos,Makatao, Makakalikasan, at Makabansa. Pledge of Allegiance to the Philippine Flag (Official English Translation) I am a Filipino I pledge my allegiance To the flag of the Philippines…